FYSIOTERAPIA

Fysioterapiassa autetaan kehoa toimimaan paremmin henkilölle tärkeissä asioissa. Tulosyynä ei ole aina kipu. Tulosyynä voi olla erilainen kokemus omasta kehostaan kuin ennen tai epämiellyttävä tunne jollain kehon alueella: jäykkyys, kehon toinen puoli tuntuu oudolta, toiselle jalalle ei pysty varaamaan yhtä paljon painoa, urheilussa toistuvat samantyyppiset vammat…

 

Hoitoprosessiin sisältyy alkutapaaminen ja jatkotapaamiset. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan olennaisimmat asiat, joihin hoidossa tulee keskittyä. Keskustelun pohjalta valituilla kliinisillä tutkimuksilla luodaan hoitosuunnitelma ja hoitotavoite. Jatkotapaamisilla käytetään fysioterapeuttisia hoitomuotoja hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Hoitomuotoina käytetään manuaalista terapiaa ja harjoitteluterapiaa. Manuaalisella terapialla vaikutetaan kehon eri rakenteisiin keskushermoston kautta liikkuvuuden, linjauksen ja biomekaniikan mahdollistamiseksi. Harjoitteluterapiassa opetetaan henkilöä käyttämään liikestrategiaa, joka mahdollistaa optimaalisen linjauksen, biomekaniikan ja kontrollin. Optimaalisella liikestrategialla kuormitus jakautuu tasaisesti kehon eri rakenteille ilman energiavuotoja tai kompensaatioita. Hoitojen aikana korjataan virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia aihealueesta, jotka voisivat haitata hoitotavoitteiden saavuttamista.

 

Hoitojaksoon sisältyy kolmesta viiteen tapaamista, joista ensimmäinen tapaaminen on 60 minuuttia ja jatkotapaamiset on 30-45 minuuttia. Haastavammat tapaukset voivat sisältää useamman hoitojakson.