GDPR - tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Nimi: Nordic Physio Center Oy
Y-tunnus: 2738889-3
Osoite: Linnankoskenkatu 16 A
Postinumero: 00250
Postitoimipaikka: Helsinki
Sähköpostiosoite: info@nordicphysiocenter.fi
Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Nordic Physio Center Oy

Nimi: Jani Kinnunen
Osoite: Linnankoskenkatu 16 A
Postinumero: 00250
Postitoimipaikka: Helsinki
Sähköpostiosoite: info@nordicphysiocenter.fi
Tietosuojavastaava
Yritys: Nordic Physio Center Oy
Nimi: Jani Kinnunen
Osoite: Linnankoskenkatu 16 A
Postinumero: 00250
Postitoimipaikka: Helsinki
Sähköpostiosoite: info@nordicphysiocenter.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen, asiakkaan tekemien ajanvaraustietojen käsittelyyn ja hallintaan.
Suoramarkkinointi

Mikäli Asiakas on hyväksynyt tietosuojaselosteen mukaisen käytön, on Nordic Physio Center Oy:llä oikeus suoramarkkinointia varten ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostilla, puhelimella tai muulla sähköisellä viestintävälineellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää antamansa suoramarkkinointilupa kaikissa tilanteissa tekemällä ilmoituksen asiasta Nordic Physio Center Oy:lle.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa ajanvarauksen käsittelyyn tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics-analytiikkatyökalun, Facebook-pixel analytiikkatyökalun avulla sekä uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua.
Lisätietoja:
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolella.
Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja  palveluita
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksissa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Sports performance   Muscle release
All rights reserved Nordic Physio Center Oy 2018
Linnankoskenkatu 16 A
00250 Helsinki