INBODY KEHONKOOSTUMUS

INBODY-Kehonkoostumusmittaus

Tärkeää ei ole yksin paino, vaan mistä se koostuu. InBody -mittaus tarjoaa tarkan ja monipuolisen kuvan kehon tilasta sekä terveyden että fyysisen suorituskyvyn kannalta. Muutosten seuraaminen InBodyn mahdollistamalla tarkkuudella on innostavaa ja mielenkiintoista.

Hernesaare/Eira, Lauttasaaren sekä Töölön toimipisteeltämme löydät Inbody 770 kehonkoostumusmittauslaitteen

Mittaukseen valmistautuminen

Luotettavimman mittaustuloksen saamiseksi tulee huomioida seuraavat asiat:

Mittaukseen kannattaa tulla kevyellä vaatetuksella. Mittaus tehdään paljain jaloin. 

On hyvä olla ravinnotta ja juomatta vähintään 2 h ennen mittausta

Vältettävä alkoholin käyttöä vähintään 12 h ennen mittausta

Vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta ennen mittausta

Jos mitattava on oleillut kuumassa tai kylmässä ulkoilmassa, tai on ollut pitkään istuma- asennossa tai makuullaan juuri ennen mittausta, aloitetaan mittaus vasta kehon normalisoiduttua huoneenlämmössä seisoma-asennossa 5-10 minuuttia.

Vältä rasvaisten ihovoiteiden käyttöä kämmenissä ja jalkapohjissa. Käytä elektrolyyttipyyhettä ihon valmisteluun.

Mitattavan tulee, aina tarvittaessa, asioida WC:ssä ennen mittausta

Ei mitata sairaana

Naisilla kuukautiskierto huomioitava (ei mittausta kuukautisten yhteydessä, mikäli nesteturvotusta).

 

InBody-mittaus ei sovellu kehon koostumuksen määrittämiseen seuraavissa tilanteissa:

 Kehoon on asennettu elektroninen lääkintälaite, kuten sydämentahdistin

Mitattavalla on raajaproteesi tai mitattava ei pysty seisomaan mittauksen aikana

 Raskauden aikana.

Mitä laite mittaa?

Kehon koostumus

Kehon koostumusosio kertoo, mistä mitattavan paino koostuu. InBody-mittauksessa keho jaetaan neljään komponenttiin: veteen, proteiiniin, mineraaliin ja rasvamassaan.

Lihas-rasvadiagnoosi

Lihas-rasvadiagnoosi vertaa henkilön painon, lihasmassan ja rasvamassan määrää. Tärkeää on tutkia näiden kolmen palkin pituutta suhteessa toisiinsa.

Painodiagnoosi

Painodiagnoosi sisältää yleisesti painonhallinnassa käytetyt muuttujat: painoindeksin ja rasvaprosentin. Näistä rasvaprosentti on painonhallinnassa tärkeämpi muuttuja ja BMI sisällytetään InBody-raporttiin, jotta painoindeksin rajoitteet havainnollistuvat (BMI voi olla pieni tai suuri riippumatta rasvaprosentista).

Lihastasapaino

Lihastasapaino kuvaa suhteellista rasvatonta pehmytkudosmassaa eri kehon osissa. Osiosta on mahdollista tunnistaa puolieroja ja seurata niiden kehitystä esim. kuntoutuksen yhteydessä. Koska yksikkö on rasvaton pehmytkudos, tulee mahdollinen ylimääräinen solunulkoinen vesi mukaan tulokseen. Näin ollen esimerkiksi raajaan tuleva vamma voi nostaa tulosta lihastasapainossa. 770-sarjan laitteella mitataan nestetasapaino myös erikseen kustakin kehon osasta ja näin saadaan varmuus asiasta. Nestetasapainon tulos eri kehon osista esitetään lihastasapaino-osion oikealla puolella.

Nestetasapaino

Nestetasapaino on tärkeä muuttuja terveydentilan kannalta, paljastaen nestehukan ja ödeeman, sekä muutokset ravitsemustilassa, jotka muilla mittaus- ja seurantamenetelmillä voivat jäädä huomiotta.

Painokontrolli

Painokontrollissa InBody laskee mitattavalle ideaalipainon sekä kontrolliarvot, jotka tarkoittavat muutosta painossa, rasvamassassa ja lihaksessa, jos halutaan päästä ideaalipainoon ja tasapainoiseen kehon koostumukseen. Painokontrollissa laite tähtää viitearvoon, joka säilyy täysi-ikäisillä samana. Laite ei siis anna ”ikähyvitystä”.

Segmentaalinen rasva

Segmentaalinen rasva kuvaa kaikkea kehon rasvaa suhteessa normaaliarvoon.

HUOM: Terveyden kannalta usein tärkeämpiä muuttujia ovat viskeraalirasva ja rasvaprosentti, yhtä kuin segmentaalinen rasva.

Viskeraalinen rasva

Viskeraalinen rasva kertoo sisäelimiä ympäröivän rasvan määrän. Viskeraalirasva on yksi tärkeimmistä terveysmuuttujista InBodyssa ja se kertoo mm. elintavoista. Rasvan sijainnilla, erityisesti viskeraalirasvalla, on suuri merkitys metabolisen oireyhtymän ja muiden metabolisten sairauksien, diabeteksen ja sydänsairauksien torjumisen kannalta. Viskeraalirasvaa ei saada mitattua luotettavasti esim. mittanauhalla, jonka tulokseen vaikuttaa ihon alainen rasva. Viskeraalirasva voi myös olla haitallisen suuri, vaikka henkilö olisi normaali tai hoikka.

Viskeraalirasvaa kannattaa seurata, koska terveyden kannalta merkittäviä muutoksia voidaan saada viskeraalirasvassa aikaan verraten nopeasti.

Varaa aika tästä!

InBody- kehonkoostumusmittaukseen pääset varaamalla ajan meidän ajanvarausjärjestelmän kautta.

Mittaukseen sekä nopeaan tulosten läpikäyntiin menee noin 15 min.

Lue lisää Inbody-mittauslaitteista, Inbodyn kotisivulta

Loading...
Sports performance   Muscle release
All rights reserved Nordic Physio Center Oy 2018
Linnankoskenkatu 16 A
00250 Helsinki